Česky

Lokalizace PPC kampaní

Zajistíme kompletní lokalizaci PPC kampaně na klíč. Lokalizaci provádíme jak v klasických textových formátech, nejefektivnější je však lokalizace archivu Adwords *aea (Adwords Editor Archive).

Lokalizace PPC inzerátů

PPC inzeráty lokalizujeme tím způsobem, že na základě sdělení obsaženém na cílové stránce (landing page) vytvoříme inzerát v daném jazyce. Můžeme také vytvořit několik variant inzerátů pro snazší porovnání výkonnosti nebo inzeráty tematicky rozdělit do sestav.

Při navrhování textu PPC inzerátu se držíme těchto zásad:

Lokalizace klíčových slov

Mechanickým překladem klíčových slov v češtině rozhodně nezískáte klíčová slova, která jsou v dané zemi skutečně vyhledávaná. Provedeme výběr klíčových slov v cílových jazycích pomocí Google Adwords a následně je dle příbuznosti rozdělíme do jednotlivých reklamních sestav. Dle potřeby můžeme také zvolit druh shody u každého klíčového slova, na základě cílů, které má kampaň splňovat.

Lokalizace cílových stránek

Cílová stránka (tzv. landing page) by měla nejen tématicky souviset s PPC inzerátem, ale také obsahovat stejná klíčová slova. Proto pro zvýšení efektivity doporučujeme lokalizovat tuto stránku zároveň s PPC kampaní. Více o lokalizaci webových stránek.

Máte zájem o více informací? Využijte kontaktní formulář níže.

Fotogalerie

Kontaktní formulář

Menu