Česky

Překlady klinických studií

obrazek1
 

Spolupráce překladatele a lékařského specialisty – vysoká úroveň po stránce odborné i jazykové

Jak zajišťujeme kvalitu lékařských překladů

U lékařských překladů je přesnost na prvním místě. Protože se jedná o otázky lidského zdraví, i sebemenší chyba by mohla mít závažné důsledky. Překlady z oblasti medicíny a farmacie proto vypracovává jen zkušený překladatel, a ten při překladu úzce spolupracuje s lékařským specialistou. Na závěr jsou obě jazykové verze ještě pečlivě srovnávány pro přesnost a celý překlad je znovu korigován lékařem z daného oboru. Překlady od nás pak mají odpovídající styl, jsou gramaticky správné a obsahují termíny, které lékaři ve svém oboru běžně používají.

 
 
 

Jaké lékařské dokumenty překládáme? Přečtěte si článek Překlady medicína a farmacie >

Proč je důležitá srozumitelnost překladu studie?

Překlady, které jsou srozumitelné pro cílové čtenáře (tzv. "market-ready translations"), zaznamenávají jednoznačně vyšší úspěšnost. Překlad, který nezní jako překlad, budí v očích čtenáře větší důvěru a dokáže čtenáře či editory účinněji oslovit.

Konzistence terminologie

V lékařské terminologii mají výrazy často několik variant. Jsou tu lékařské termíny, profesionální slang, lidové výrazy užívané širokou veřejností, latinské názvy a také zkratky.

Příklad více možných variant překladu:

Proto věnujeme konzistenci terminologie zvýšenou pozornost. Pro váš obor či přímo pro vaši organizaci si vytvoříme zvláštní terminologický glosář, který nám umožní přesně si „zapamatovat“, jak byly termíny přeloženy ve vašich minulých zakázkách. Podobně funguje i překladová paměť, která uchovává celé věty i odstavce. Tak můžeme zaručit, že vaše překlady budou skutečně konzistentní, a to i s velkým časovým rozpětím.

Požádat
o nabídku
 

 

Příprava k publikaci

Vždy se zajímáme o to, komu je cílový text určen. V případě textů určených k publikaci jen kvalitní překlad nestačí, dbáme na zachování publikačních standardů cílové země. Vyhovíme vám při jakémkoliv požadavku, kterým může být například zachování rozsahu textu (často podmínka editorů, když chcete publikovat článek v odborném časopisu).

Přidaná hodnota

Protože nám velmi záleží na kvalitě výsledného překladu, kdykoliv narazíme na sebemenší nejasnost, kontaktujeme vás. Překlad i původní text prochází rukama lékařského specialisty, který může, pokud si to budete přát, také posoudit formální správnost originálu.

Reference

Klinic
 

BlueBoard.cz