Česky

Překlad marketingového textu

obrazek1
 

Nedovolte, aby se vaše marketingové nápady ztratily v překladu!

Už se vám stalo, že jste pracně vymýšleli, jak zaujmout potenciální klienty v zahraničí, tvořili pro ně texty, sepisovali výhody a volili ta správná slova, ale po zadání překladateli jste pocítili zklamání ze strohého, nicneříkajícího překladu? Překladatel vaše myšlenky nepochopil nebo je mechanicky přeložil a váš marketingový plán na oslovení zahraničního trhu byl tentam. A přitom stačilo tak málo…

 
 
 

Překlady v marketingovém kontextu

Naše práce s marketingovými texty se zaměřuje především na zachování marketingové myšlenky. Klademe důraz na srozumitelnost a čtivost textu pro cílového čtenáře v zahraničí. Jednoduše respektujeme myšlenku autora textů a snažíme se ji co nejsrozumitelněji interpretovat v cizím jazyce. Zároveň dbáme na to, aby se v textu nevyskytovaly jakékoliv kulturní narážky nebo dvojsmysly, které by mohly mít negativní dopad na vaše kampaně.

Jaké typy marketingových textů překládáme

brozura
Jak ušetřit na překladu marketingových textů?
Stáhněte si brožuru se zajímavými tipy
ohledně překladů marketingových textů.
 

Proč je u překladu důležitá znalost cílového trhu?

Odpověď je více než jasná – pokud pro cílový trh píše či překládá někdo, kdo cílový trh nezná, nedokáže ani mluvit jeho „jazykem“, i když hovoří stejnou řečí. Stejně tak lze napsat český text, který nebude srozumitelným např. pro teenagery, přestože bude v češtině. Proto spolupracujeme rodilými mluvčími, kteří své trhy dobře znají a vědí, co u nich funguje, a co naopak ne.

 

Jak to děláme?

Jak je známo, jeden text lze přeložit různými způsoby. Někteří překladatelé si usnadňují práci tím, že překládají hodně doslovně, někdy dokonce slovo od slova. My se naopak snažíme, aby text působil pro cílovou skupinu přirozeně a v ideálním případě nebylo vůbec poznat, že se jedná o překlad.

 
 

PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁS

Překlady kreativních konceptů
Potřebujete svým zahraničním zákazníkům prezentovat své kreativní koncepty? Nebo porozumět konceptům svých zahraničních partnerů? Máme zkušenosti s překladem kreativních konceptů, briefů, debriefů, komunikačních plánů, strategií, prezentací a jiných dokumentů.

Adaptace a copywriting
Napíšeme nebo přizpůsobíme texty v cizích jazycích cílové skupině, kterou potřebujete oslovit. Spolupracujeme s copywritery – rodilými mluvčimi.

Lokalizace PPC kampaní
Oslovujete zahraniční cílovou skupinu pomocí kampaně na bázi pay-per-click? Vytvoříme strukturu kampaně, klíčová slova a texty inzerátů, včetně lokalizace tzv. landing page.

Překlady claimů a sloganů
Na základě kreativního briefu nebo claimu v českém jazyce vytvoříme sadu návrhů claimů v cizím jazyce včetně doslovného zpětného překladu pro snazší porozumění a výběr finálního claimu.

Překlady katalogů a tištěných materiálů
Provedeme překlady katalogů, letáků, brožur a jiných tištěných materiálů. Výstupy jsou připraveny k okamžité publikaci bez potřeby následných úprav.

Překlad audiovizuálního obsahu
Při překladu audiovizuálního osbsahu, např. promo videí, televizních nebo rozhlasových spotů, překládaný přepis vždy porovnáváme s AV obsahem, abychom docílili co největší přirozenosti a „sladění“ textu s obrazem či zvukem.

Reference

Leták
Leták2
Leták2