Česky

Kariéra – překladatel, korektor

Momentálně máme otevřeny tyto pozice:

Naší prioritou je vysoká odbornost a neustálé vzdělávání našich interních i externích spolupracovníků. Pořádáme pravidelná školení, která jsou pro naše spolupracovníky poskytovány zcela bezplatně.

Externí spolupracovníky, kteří se účastní našich školení pravidelně, upřednostňujeme při zadávání zakázek. Pro ty, kteří se pravidelně vzdělávají a rozvíjejí, zajistíme stálý přísun práce.

Co očekáváme od svých spolupracovníků?

Pro více informací o jednotlivých pracovních pozicích klikněte na příslušné výběrové řízení (viz výše).

Jak požádat o místo překladatele?

Školení pro překladatele

Pro překladatele pravidelně pořádáme sérii školení Překlady v praxi.

Chcete-li dostávat e-mailem pozvánky na tato školení, uveďte to na konci tohoto dotazníku.

Menu